اوقات شرعی
hoteljar
استان:
شهر:
تاریخ: hoteljar
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۲۷:۴۴
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۷:۳۰
اذان مغرب
۲۰:۱۶:۰۸