صاحب امتیاز: دکتر مسعود غلامی

مدیر مسئول: دکتر مسعود غلامی

شماره مجوز : ۷۷۵۹۱

تاریخ اخذ مجوز: ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۵

زمینه فعالیت: گردشگری و هتلداری

آدرس : تهران – خیابان نجات الهی – نبش خیابان سمیه – پلاک ۷۸

تلفن : ۸۸۹۱۵۷۷۲ – ۰۲۱

پست الکترونیک : news@hoteljar.com