برچسب ها
hoteljar
گزارش تصویری
ایرانی فرهنگ گردشگری" که هفته گذشته در شهر مشهد برگزار... شد انتخاب و مدیریت این هتل توسط معاون گردشگری سازمان... میراث فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفت ...
فرهنگ گردشگری" به عنوان یک رویداد ملی از تاریخ 5... از سوی مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی...
کد خبر: ۱۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲