برچسب ها
hoteljar
منع قانونی اقامت زنان تنها یا مجرد در هتل ها... شکلی در اماکن اقامتی قائل نیست و دستوری در این... نوع برخورد هتل ها با زنان نداشته ایم باید استان... صنایع دستی و گردشگری هیچ محدودیتی برای حضور و اقامت...
کد خبر: ۱۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲


مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری:
پذیرش زنان مجرد یا تنها در مراکز اقامتی وجود ندارد...
پذیرش زنان مجرد یا تنها در مراکز اقامتی وجود ندارد... میراث فرهنگی با قدیمی دانستن بخشنامه منع پذیرش زنان مجرد... پیش ابطال و هم اکنون هیچ منعی برای پذیرش زنان... مجرد در هتل ها و سایر مراکز اقامتی وجود ندارد...
کد خبر: ۱۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۴