طی احکام جداگانه‌ای آقای "فرزاد مستوفی" را در سمت مدیر امور هتل‌ها ابقاء و سرکار خانم "مریم مهربان" را به عنوان رئیس امور کارگزینی منصوب کرد.
در پایان مجمع عمومی جامعه هتلداران استان سمنان "مهدی کردان" با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس جدید جامعه هتلداران انتخاب و جایگزین غلام‌حسین محمدی‌زاده در این سمت شد.
مدیر‌عامل گروه هتل‌های کوثر با صدور حکمی، "حسین زاور چوبر" را به سمت سرپرست جدید هتل سفید کنار در بندرانزلی، منصوب نمود.
با صدور حکمی از سوی دکتر مهرداد تاوتلی، سرکار خانم "مرجان علمی" به سمت مدیرکل اجرایی هتل‌ها در گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد.
مدیر جدید هتل جهانگردی "خوی" در رماسمی با حضور مدیران و پرسنل هتل، معرفی شد.
مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در نشست اخیر شورای معاونین با صدور احکامی، معاونین و مشاوران جدید خود در بخش‌های بازاریابی و سفر کارت ملی را منصوب نمود.
مدیرعامل گروه هتل‌های هما با صدور احکامی، مشاوران عالی در بخش‌های آموزش و توسعه منابع انسانی و همچنین پروژه هتل هما اصفهان را منصوب کرد.
با صدور احکامی از سوی مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، سرپرست معاونت مالی و اداری و همچنین سرپرست املاک،انتقال و حقوقی این مجموعه انتخاب شدند.
"احمد رضاییان‌جم" به عنوان مدیر جدید هتل چمران شیراز منصوب شد.
مهرداد تاوتلی با صدور حکمی به عنوان مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی منصوب و جایگزین محسن قریب در این سمت شد.
صفحه  از ۴