اوقات شرعی
hoteljar
استان:
شهر:
تاریخ: hoteljar
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۰۰:۰۵
طلوع افتاب
۰۵:۴۸:۳۴
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۵۴
غروب آفتاب
۲۰:۲۲:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۰۶