اوقات شرعی
hoteljar
استان:
شهر:
تاریخ: hoteljar
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۱:۲۵
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۵۴
اذان ظهر
۱۳:۰۷:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۴۰:۳۸
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۱۵