کد خبر: ۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
پایگاه خبری هتل جار - هتل مجلل درویشی واقع در شهر مشهد در بیش از 20 ردیف شغلی استخدام می نماید.
 عنوان شغلیجنسیت  سابقه کاریمدرک تحصیلی 
 مدیر داخلی آقا و خانم2 سال در هتل حداقل لیسانس 
مدیر رستوران آقا و خانم 1 دیپلم به بالا
 حسابدار آقا و خانم 2 فوق دیپلم به بالا
پذیرشگر  آقا و خانم 1 حداقل لیسانس
 صندوق دارآقا  1 لیسانس
بازاریابی فروش  آقا و خانم 2 حداقل لیسانس
  آشپز فرنگی  آقا  4 دارای تحصیلات
 آشپز ایرانی  آقا  4 دارای تحصیلات
 آشپز عربی   آقا  4 دارای تحصیلات
 آشپز لبنانی   آقا  4 دارای تحصیلات
 آشپز آماده سازی  آقا  2 دارای تحصیلات
 سالاد زن آقا  2 دارای تحصیلات
 قناد آقا  - دارای تحصیلات
 مدیر غذا و نوشابه آقا  2 دارای تحصیلات
کافی من  آقا  2 دارای تحصیلات
 میزبان   آقا و خانم 2 دارای تحصیلات
 خانه دار خانم  - حداقل دیپلم
 سوپر وایزر  خانم  2 حداقل لیسانس
 بازرگانی خارجی  آقا و خانم 3 لیسانس به بالا
 کاست کنترل  آقا و خانم 2لیسانس حسابداری یا صنایع 
 کنترل کیفیت  آقا و خانم 1 لیسانس صنایع غذایی
 برنامه نویس  آقا و خانم -
 جهت کار در هتل آقا و خانم - لیسانس