کد خبر: ۵۴۶
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۰
پایگاه خبری هتل‌جار - لیست هتل های استان لرستان
 نام هتل ستاره آدرس تلفن
 زاگرس 4 بروجرد 3504901
  هالیس  4 بروجرد 2516123
 رنگین کمان 3 خرم آباد 2236205
 شهرداری خرم آباد 3 خرم آباد 2204044
 سالیز 2 خرم آباد 4230608
 شقایق 2 خرم آباد33425700-3
 عطر 2خرم آباد  3213180
 سراب کیو 2 بروجرد 3225672
 پرشین 2 بروجرد 3514108
 کارون 2 خرم آباد 2205408
 استقلال 1 بروجرد 2623858
 الیگودرز 1 الیگودرز 3323599
دورود  1 دورود 4230020
 کارون 1 خرم آباد 2208836