کد خبر: ۵۲۳
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲
پایگاه خبری هتل‌جار - لیست هتل های استان گلستان
 نام هتل ستاره آدرس تلفن فکس
آذین 4 گرگان - ابتدای جاده گرگان به ساری32423004  32435359
 بهمن 3کردکوی - بلوار امام رضا غربی 3434150134341509 
 جهانگردی نهارخوران گرگان - انتهای بلوار نهارخوران 32540034 32542279
 فرهنگیان گرگان گرگان - بلوار نهارخوران - عدالت 96 3254527 32543102
 پارمیس علی آباد - خیابان امام رضا 34237091 34224203 
 قصر مینو دشت مینو دشت - کمربندی - روبه روی بلوار بسیج 3523008035230084
 عجمآزاد شهر - کمربندی - روبه روی ایران خودرو 35731840 35722377 
 زیارت2 گرگان - روستای زیارت3230600632306007
 کانیار علی آباد - خیابان امام رضا - بعد از فرمانداری34230001 34232450
 استقلال مینو دشت - نرسیده به پلیس راه35222585 35230115 
 طهماسبیگرگان - خیابان جمهوری - جنب طهماسبی 3242378032420575 
 فرهنگیان گنبد2 گنبد - خیابان طالقانی شرقی3355514733555864
 معروفگرگان - ابتدای خیابان جمهوری 3242559132433182 
 خیام گرگان - خیابان امام خمینی - آفتاب 15 3225542532224924
 پارکآزاد شهر - خیابان شهید بهشتی 3572254535729129
 قابوسگنبد - میدان امام علی - خیابان یاس 3334540433345402
 شهاب1گرگان - نهارخوران 3254441832544420
 هتل آپارتمان اکبر جوجه2گرگان - میدان شهید مفتح - ابتدای کمربندی3242633132422111 
 هتل آپارتمان گلستان گرگان - میدان بسیج - ابتدای افسران3245672432456788 
 آلتین صحرا آق قلا - بعد از پلیس راه3422833034228334 
 پارتیان کردکوی - بلوار دانشگاه - بعد از پمپ بنزین3434748034347478 
 پوریاآزاد شهر - دور میدان الله 3572318135731113 
 هتل آپارتمان پردیس گرگان - بلوار نهارخوران - روبه روی زیارت3230521332305610
 بوتانیکگرگان - نودیجه 32311115