کد خبر: ۴۴۱
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۰
هتل فروغ بندر واقع در سواحل نیلگون خلیج فارس استخدام می نماید.
هتل فروغ هرمزگان استخدام می نماید:

1 - حسابدار مجرب ثبت دفاتر رسمی

۲-  مسئول پذیرش /  خانم - آقا

۳-  کارگر ساده / آقا

۴-  خانه دار /  خانم

5 - آشپز و کمک آشپز/  خانم - آقا

۶-  تخته کار/  آقا

۷-  کارگر آشپزخانه  /آقا - خانم

۸-  کارگر رستوران /خانم - آقا

۹-  تاسیسات / آقا

شرایط عمومی: متاهل، دیپلم، دونفر ضامن معتبر باجواز کسب یاکارمند رسمی، شغل دوم و دانشجو پذیرفته نمیشود.

مراجععه حضوری: به مراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است.

خ دانشگاه،هتل فروغ بندر

مراجعه از ساعت ۹ از تاریخ شنبه 28 / 09 / 94 لغایت 02 / 10 / 94