کد خبر: ۱۸۳
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۰
معرفی جامعه هتلداران استان گیلان

معرفی

جامعه هتلداران گيلان تنها تشكل تخصصي و صنفي صنعت هتلداري استان گيلان است .

اين تشكل در اجراي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7 / 7 / 1370 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي، نرخ گذاري و نظارت بر تاسيسات گردشگري، مصوب هيات محترم وزيران و به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون توسعه صنعت ايرانگردي – جهانگردي و آيين نامه هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع اقتصادي سرمايه گذاران تاسيسات اقامتي استان، بهبود اقتصاد استان و رونق گردشگري و تسهيل روابط افراد صنفي با موسسات دولتي و خصوصي تشكيل گرديده است.


کمیته ها

  •       کمیته بازاریابی و تبلیغات

  •        کمیته آموزش و منابع انسانی

  •        کمیته نظارت و ارزشیابی

  •       کمیته حقوقی

  •       کمیته درجه بندی و استاندارد سازی

  •    کمیته نرخ گذاری

  •       کمیته مشاورین


اهداف جامعه

1-  كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف جامعه

2-  جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها

3-  كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت ارائه خدمات، توليد و انتقال نوآوري تكنولوژي

4-  سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي ، شناخت و استقرار و روشهاي نوين كنترل كيفيت

5-  كوشش جهت هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني موردنياز و همكاري با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار و مهارت هاي فني

6-  انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي درخصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين صنعت گردشگري و حقوق قانوني بهره برداران تاسيسات اقامتي به مراجع ذيربط..

7- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به تشكلهاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها


اعضاء هيات مديره جامعه هتلداران گيلان

1 - حسن مهرور اصلي - رئيس هيات مديره

2 - كاميار صفري – منشي

3 - هدايت ا... حقيقي – نائب رئيس اول

4 - سيروس تاري – نايب رئيس دوم

5 - ابوالقاسم مخيري – خزانه دار

6 - اسماعيل اسرافيل زاده – عضو هيات مديره

7 - اصغر پورامير – عضو هيات مديره

8 - تقي محمدي - عضو هيات مديره

 

مدير عامل :

جواد عباسي

بازرس :

فريبرز خليل زاده

صاحبان امضاء

1 - جواد عباسي - مديرعامل
2 - حسن مهرور اصلي - رئيس هيات مديره
     
3 - ابوالقاسم مخيري - خزانه دار


چارت سازمانی جامعه هتلداران استان گیلان


ارتباط با جامعه هتلداران استان گیلان

شماره تلفن :    01333759666

شماره فاكس :    01333759496

آدرس :  رشت - بلوار شهيد انصاري - جنب بوستان ملت – كلبه جهانگردي – طبقه دوم – دبيرخانه جامعه هتلداران گيلان

وب سایت : www.jh-gilan.ir

پست الکترونیک : jamehoteldarangilan@gmail.com