کد خبر: ۱۵۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱
سید امیر ناصرالدین طباطبایی به عنوان عضو کمیسیون عالی تجدیدنظر واحدهای اقامتی ، پذیرایی و تفریحی کشور منصوب شد.
رئیس جامعه هتلداران یزد به عنوان عضو کمیسیون عالی واحدهای اقامتی ، پذیرایی و تفریحی کشور منصوب شد.

سید امیر ناصرالدین طباطبایی به عنوان عضو کمیسیون عالی تجدیدنظر واحدهای اقامتی ، پذیرایی و تفریحی کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ، طی حکمی از سوی معاون گردشگری کشور " سید امیر ناصرالدین طباطبایی " به عنوان عضو کمیسیون عالی تجدیدنظر واحدهای اقامتی ، پذیرایی و تفریحی کشور منصوب شد.

درحکم"مرتضی رحمانی موحد" معاون گردشگری سازمان کشور خطاب به وی آمده است : در اجرای تبصره چهار مخاده 11 آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها مصوب 04-06-95 هیات محترم وزیران به این سمت منصوب می گردید. 

شایان ذکر است : رسیدگی به اعتراضات احتمالی و آرای صادره در کمیسیون های درجه بندی استانی از حیث تطبیق مصوبات با ضوابط و قوانین مورد عمل ، بررسی شکایت بهره برداران واحدهای اقامتی ، پذیرایی و تفریحی و رسیدگی نهایی به موضوعات مرتبط با وظایف نظارتی معاونت گردشگری کشور در چارچوب آیین نامه فوق الذکر از اهم وظایف کمیسیون عالی تجدید نظر می باشد .
 
لازم به ذکر است : " طباطبایی " در پنج سال گذشته به عنوان رئیس جامعه هتلداران استان یزد فعالیت کرده و مدیری هتل لاله یزد را نیز بر عهده دارد .