کد خبر: ۱۴۷۵
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳
مشکلات معلولین در هتل ها ( مشکل شماره پنج )
شکل وسایل درون اتاق های معلولین ، شیرهای آب ، لامپ های ثابت ، کنترل پرده ها ، کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع سفت و محکم ، سخت و نیازمند گرفتن با انگشتان و پیجاندن دست می باشند .
در نتیجه : افرادی که تنها قادر به استفاده از یک دست می باشند یا افرادی که از استفاده از هر دو دستشان ، مچ دستهایشان محروم هستند و یا بازوان آنها قادر به بازکردن در برای ورود به اتاق ، بستن در ، استفاده از دستشویی و دوش برای شستشو ، تنظیم پرده ها ، روشن کردن لامپ و تنظیم سیستم گرمایشی و سرمایشی نیستند در انجام دادن این امور با مشکل رو به رو خواهند شد . 

الزامات : دستگیره ها ، ضامن و قفل ها و دیگر ابزارات موجود در روی در اتاق های معلولین ، شیر های آب ، لامپ های ثابت ، کنترل پرده ها و سیستم های سرمایشی و گرمایشی بایستی به شکلی باشند که به آسانی بتوان با یک دست با آنها کار کرد و نیاز به گرفتن با انگشتان یا به سختی پیچاندن و فشار دادن نداشته باشند . دسته های اهرم گونه ، و فشاری و دستگیره های  U شکل طراحی های مطلوب در این رابطه به شمار می آیند .