کد خبر: ۱۴۷۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳
مشکلات معلولین در هتل ها ( مشکل شماره دو )
اتاق های ویژه معلولین به تنوع اتاق های با کلاس های گوناگون موجود در واحدهای اقامتی نمی باشند و امکان استفاده معلولین از اتاق هایی با امکاناتی مشابه موجود در کلاسهای گوناگون وجود ندارد.
در نتیجه : افراد دارای معلولیت که مایل یا نیازمند به استفاده از اتاق هایی با کلاس های گوناگون هستند از این امکان که برای مهمانان بدون معلولیت فرآهم آمده است محروم هستند . ( برای مثال از اتاق هایی دو تخته یا سوئیت ) . 
الزامات : در جهت فرآهم آوردن اتاق هایی در کلاس های متفاوت که برای دیگر افراد مهیا می باشد واحد های اقامتی بایستی اتاق های ویژه معلولین و سوئیت ها را در کلاس های گوناگون برای آنها فرآهم آورند . فاکتورهایی که بایستی در تنوع اتاق های ویژه معلولین لحاظ گردند شامل اندازه اتاق ، هزینه و امکانات موجود در آن ( اتاق های سیگاری ها و غیر سیگاری ها ، سوئیت ها ، اتاق های دارای آشپزخانه ، اتاق هایی با مناظر بهتر و اتاق های متصل به هم ) و تعداد تخت های موجود در اتاق ها می شوند.