کد خبر: ۱۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۳
دانلود رایگان
برای دانلود رایگان کتاب به ادامه مطلب بروید.

حفاظت از هتل در برابر حوادث و آتش سوزی

  • ناصر رهبر
  • تعداد صفحه: ۵۰
  • شركت آموزش مطالعات ،مشاوره سياحتي گردشگران بنياد

  • فرمت PDF

  • دانلود PDF (حجم 2MB)

 

 

 

فهرست محتوای این کتابچه الکترونیکی

مقدمه

فصل 1 : حوادث

-1-1 تعاريف

-2-1 نمونه هايي از حوادث در هتل

-3-1 اثرات آتش سوزي در هتل

-4-1 نمونه هايي از آتش سوزي هتل ها

-5-1 علل حوادث

-6-1 وضعيت ايمني در هتل ها

فصل 2 : اصول و مباني حريق

-1-2 تعاريف

-2-2 مراحل احتراق

-3-2 شناخت مثلث آتش

-1-3-2 مثلث آتش سوزي

-2-3-2 روشهاي اطفاء حريق

-4-2 طبقه بندي آتش سوزيها

5-2 - شناخت حرارت و روشهاي توليد آن

-6-2 انتقال حرارت يا گرما

-7-2 عوامل انتقال حرارت

-8-2 محصولات حريق

-9-2 شناخت تهويه

10-2 – انواع انفجار

فصل 3 - محافظت ساختمان در برابر آتش

-1-3 تعاريف

-2-3 اهداف ايمني

-3-3 انواع ساختمان

-4-3 اجزاء ساختمان

فصل 4- پيشگيري از حريق

-1-4 دستيابي به ايمني

-2-4 علل حوادث

-3-4 سيستم اعلام حريق

-4-4 راه هاي ورودي و خروج اضطراري

-5-4 تجهيزات و علايم آتش نشاني

-6-4 محصور كردن حريق

-7-4 سيستم هاي اطفايي

-1-7-4 خاموش كننده هاي دستي

-2-7-4 فاير باكس

-3-7-4 سيستم اطفاء اتوماتيك

فصل 5 خاموش كننده هاي دستي

-1- تعاريف 

-2- اجزاء

-3- انواع خاموش كننده برحسب عامل فشار 

-4- انواع خاموش كننده برحسب ماده اطفايي 

-5- روش استفاده

-6- بازديد، نگهداري، شارژ 

6 طبقه بندي مواد خطرناك

-7 منابع